Beboerklager / Idéer til beboerrådet

Denne formular sætter dig i kontakt til beboerrådet på Paul Bergsøe Kollegiet, og vil behandles på næste beboerrådsmøde. Alle felter (undtagen ekstra kommentarer) skal være udfyldt.
Ønsker du at klage, skal et dokument af klagen vedhæftes med underskrifter fra de personer, der klager. Dokumentet skal indeholde en beskrivelse af klagen samt dato for hændelsen.
Ønsker du at indsende en idé, vedhæftes et dokument med en tydelig beskrivelse af idéen samt en eventuel løsning. Efter behov vil vi række ud til dig efter mere information.