Beboerklager / Idéer til beboerrådet

Denne formular sætter dig i kontakt til beboerrådet på Paul Bergsøe Kollegiet, og vil behandles på næste beboerrådsmøde. Alle felter (undtagen ekstra kommentarer) skal være udfyldt.
Ønsker du at klage, skal et dokument af klagen vedhæftes med underskrifter fra de personer, der klager. Dokumentet skal indeholde en beskrivelse af klagen, dato for hændelsen samt navn og værelsesnummer på beboer(e) som klagen drejer sig om (såfremt det er relevant).
Ønsker du at indsende en idé, vedhæftes et dokument med en tydelig beskrivelse af idéen samt en eventuel løsning. Efter behov vil vi række ud til dig efter mere information.

NB: Denne formular er ikke beregnet til henvendelser som vedrører drift og vedligehold, som f.eks. defekt toilet, manglende varmt vand, problemer med låsesystemet osv. Hertil benyttes formularen til fejlindberetning som tilgås på PKS’s hjemmeside www.pks.dk.