Brandsyn og konsekvenser

Kollegiet får et årligt besøg af Nordsjællands Brandvæsen, som udfører et brandsyn i samarbejde med inspektøren og beboerrådet. Ændringer i brandregler sker i henhold til retningslinjer fra Nordsjællands Brandvæsen. Ved ændringer vil beboere blive varslet en måned inden ændringerne træder i kræft.

Interne brandsyn udføres omtrent en gang pr. semester af beboerrådet for at sikre at gældende brandregler overholdes. Ved overtrædelser gælder følgende:

Blok overtrædelse

Overtrædelser begået i blokkens kælderareal samt på- og under trappeopgange medfører en advarsel til begge køkkener i blokken.

Køkken overtrædelse

Overtrædelser begået i køkkenets altan medfører en advarsel til køkkenet. Overtrædelser på køkkenets gang som ikke kan vurderes at være begået af en specifik beboer medfører ligeledes en advarsel til køkkenet. Hvis et køkken har fået en advarsel, men det kan dokumenteres at en specifik beboer har begået  overtrædelsen, eller en beboer, kan rådet kontaktes på e-mail. Sagen vil derefter blive taget op på det næste rådsmøde.

Personlig overtrædelse

Overtrædelser begået foran en beboers lejemål medfører en personlig advarsel.

Konsekvenser

2 køkkenadvarsler medfører 1 personlig advarsel til alle beboere på køkkenet.

2 personlige advarsler medfører en klage til PKS.

 

Ønskes dokumentation for en overtrædelse kan rådet kontaktes på raadet@pbk.dk.