Brandalarmer

På værelset

Der er ikke fastmonterede røgmeldere på værelserne. Det er ikke noget krav, brandmyndigheden, med kollegiets opbakning, anbefaler stærkt at hver beboer sørger for en røgmelder til værelset. Det er dermed op til beboeren at sørge for en røgmelder til lejemålet. Røgmeldere kan fås ganske billigt i byggemarkeder.

På gang og køkken

På køkken er der installeret en brandalarm som aktiverer baseret på varme og på gangen er der installeret en røgmelder.

Bemærk at alarmen kun virker internt og derfor ikke tilkalder brandvæsnet.
Brandalarmerne kontrolleres ved stikprøver fra brandinspektøren, som også med mellemrum laver brandinspektion på kollegiet. De bliver desuden tjekket og godkendt med 2 år mellemrum. 

I det tilfælde at der kommer en falsk alarm kan den følgende procedure følges.

Nulstilling af brandalarm

Ved falsk alarm kan brandalarmen nulstilles ved hjælp af ”Central for branddørslukning” som befinder sig bag døren i køkkenet på stueetagen.
På boksen sidder der en kontakt til nulstilling (AFSTIL) af brandalarmen.
En grøn og en rød diode viser om brandalarmen er henholdsvis i drift og i alarm.

I tilfælde af en teknisk fejl hvor brandalarmen går i gang igen efter den er nulstillet, kan den deaktiveres permanent.
Det gøres ved at stikke en spids genstand ind i hullet på den lille hvide stikkontakt med en nøgle på. Inde under dækslet er der en kontakt som kan deaktivere brandalarmen permanent. Hvis man ikke har en spids genstand kan dækslet tages af med en kniv.

Ved afbrudt alarm bør inspektøren kontaktes efterfølgende. Det kan gøres med en seddel i hans postkasse om at brandalarmen er slukket, eller via mail eller telefon.

brandalarm