Bliv frivillig

Der er rig mulighed for at være frivilligt aktiv på kollegiet. Som frivillig på kollegiet har din indsats stor betydning for dine medkollegianere; særligt fordi vi kun er 400 kollegianere. Du vil løbende kunne se hvordan du bidrager med at gøre kollegiet til et godt sted at leve og bo. På kollegiet er frivilligt arbejde mere varierende og mindre bureaukratisk end du vil opleve det fra studenterorganisationer, og vi bestræber altid at sørge for gode rammer for frivilligt arbejde på kollegiet.

De tre største frivillige organer på kollegiet er caféudvalget, netværksudvalget og beboerrådet. Der er også lang række andre frivillige poster på kollegiet som du kan lære mere om her på hjemmesiden.

Caféudvalget

Caféudvalget administrerer kollegiets bar som holder åbent 2 gange om ugen. Som frivillig i caféudvalget kan du være bartender, bidrage til driften af baren og arrangere fester som styrker de sociale bånd mellem kollegianere. Caféudvalget er meget socialt og der er rig mulighed for at danne tætte bånd og lære nye kollegianere at kende. Til caféudvalget rekrutterer man først som bartender, dette sker i starten af hvert semester. Følg med i opslagene på Facebook og se på sedlerne som hænger på hoveddørene.

Netværksudvalget

Netværksudvalget administrer kollegiets internet, NAS-servere, spille-servere og hvad der ellers er af IT-infrastruktur på kollegiet. Medlemmer af netværksudvalget agerer også som superbrugere for K-net, som er en internetudbyder drevet af frivillige, som kollegiet er en del af. Netværksudvalget administrerer derfor alle kollegianernes K-net brugere. Det er ikke nødvendigt at være en IT-haj for at melde ind i netværksudvalget hvis blot du har interesse og motivation for det, men IT-færdigheder er altid velkomne. Hvis du er interesseret i at blive et medlem af netværksudvalget, så kan du deltage til et af deres møder og efterfølgende melde dig ind. Du kan finde deres kontaktinformation på aktivlisten som ligger her på hjemmesiden.

Beboerrådet

Ved at være medlem af beboerrådet kan du bidrage til fællesskabet på kollegiet, løse problemer som er gældende for hele kollegiet, lære om frivilligt arbejde og organisation i frivillige foreninger, skabe værdi for dine naboer og have indflydelse på din og dine naboers hverdag her på kollegiet.

Beboerrådet arbejder aktivt for at skabe et godt kollegieliv og sikrer at kollegianernes interesser bliver varetaget, dette involverer samarbejde med PKS, kollegiets bestyrelse, Klaus (vores inspektør), frivillige på kollegiet, diverse udvalg på kollegiet samt de omkringliggende kollegier. Dette involverer varetagelsen af faciliteter på kollegiet samt indkøb til, og etablering af, nye faciliteter. Beboerrådet arbejder for at skabe et godt socialt miljø på kollegiet, dette kan involvere afholdelsen af diverse arrangementer eller håndtering af interessekonflikter som kan opstå på kollegiet.

I beboerrådet er du med til at træffe beslutninger for hele kollegiet, lave frivilligt arbejde i diverse udvalg og påtage dig vigtige ansvarsposter. Som ordinært medlem skal du regne med at bruge 6-10 timer om måneden på råds-relateret arbejde, påtager du dig mange ansvarsposter og stillinger i udvalg kan det løbe op i 10-20 timer om måneden. Men tag det helt roligt, vi er alle sammen studerende og ved at der også er mange andre ting at se til, så vi er ganske fleksible i travle tider. Til møderne sørger vi for gode rammer for frivilligt arbejde, der er mad, drikkelse, snacks samt et godt fællesskab.

Du kan blive en del af beboerrådet ved at deltage til et beboermøde, der afholdes ét om foråret og ét om efteråret. Indkaldelsen til beboermødet sendes via mail, postes på Facebook og reklameres med sedler på hoveddøre.