For Nyindflyttere

Contents

Indflytning

Du er nu den forhåbentligt glade indehaver af et kollegieværelse på det bedste af PF’s kollegier, Paul Bergsøe Kollegiet.

Der er et par ting du skal være opmærksom på, når du lige er flyttet ind. Først bør du undersøge, om der er fejl og mangler ved dit værelse. Det er nemlig dig, der, når du flytter, er ansvarlig for de skader eller mangler, der er ved dit værelse.
Hvis der er noget galt med dit værelse ved indflytningen, skal du huske at udfylde den udleverede mangelliste og aflevere den til inspektøren senest 14 dage efter indflytning.

Under indflytningen bør du desuden være opmærksom på visse af punkterne i husordenen, som du kan finde her Husorden. Bemærk, at der ikke må anbringes søm, skuer, tegnestifter eller lignende i vægge, loft eller dørkarme. Ligeledes må der ikke benyttes lim, tape osv. ved opsætning af billeder og plakater. Derimod må du benytte alt, hvad hjertet begærer, på de lister, der findes på væggene. Der er lys i værelsets entré og badeværelse men ikke inde på selve værelset. Det anbefales derfor at man medbringer en standerlamper eller lamper som kan skrues fast i listerne som hænger på væggene. Disse skal sættes i en af stikkontakterne på værelset.

Hvis du har en cykel, skal du anbringe den i dertil indrettede cykelstativer, i et cykelskur eller i kælderen. Du må ikke henkaste din cykel, så den er til gene for almindelig færdsel på kollegiet.

Det anbefales at motorcykler stilles på parkeringspladsen ved blok 5 i nærheden af vaskeriet eller under overdækningen bag ved centerbygningen. 

Folkeregisteradresse

Efter indflytningen skal du inden for de første fem dage melde indflytningen til folkeregistret i Rudersdahl Kommune. Kommunens Borgerservice er beliggende på Rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte. Telefon 46 11 13 50 .

Din folkeregisteradresse ser ud som følger:

Dit navn
Paul Bergsøe Kollegiet
Skodsborgvej 190, st/1*, -værelsesnummer
2850 Nærum

Dette kan også klares over nettet på borger.dk

*st, hvis du bor på et ulige køkken og 1, hvis du bor på et lige køkken.

Køkkenet

På køkkenet har hver kollegianer et skab til opbevaring af madvarer, samt plads i et af de to af kollegiet opstillede køleskabe. Desuden er der opstillet et køleskab til øl og sodavand. Du kan få de andre beboere på din gang til at vise dig hvilket skab, der er dit, og hvilken del af køleskabet, du kan råde over. Desuden har kollegiet opsat en kummefryser til hvert køkken i kælderen, som du naturligvis også kan bruge.

Kollegiet står for vedligeholdelse af ovn, microovn, køleskabe og lamper. Resten af køkkenets inventar er beboernes eget ansvar. Køkkenerne har fælles tallerkener, bestik, gryder, knive osv. Inventaret administreres af køkkenerne selv, der kan derfor være forskel på mængde og kvalitet af køkkeninventaret, men det er som udgangspunkt ikke nødvendigt selv at have køkkeninventar.

På køkkenet findes der som oftest mad-, øl- og vandklubber.
Det er ofte en god ide at være med i disse ordninger samt fester og andre sociale aktiviteter, der foregår på køkkenet, idet man således hurtigt optages i det fællesskab, der er på køkkenerne.

Kollegiet sørger for vask og støvsugning af køkken og gang, en gang om ugen. Alt andet rengøring er beboernes eget ansvar.

De fleste køkkener har også en rengøringsplan, hvor man skiftes til at have forskellige rengøringspligter. Dette er også med til at gøre køkkenet et rart sted at være, hvor man om aftenen kan sidde og hygge sig. I hver blok/gang befinder der sig en støvsuger til fælles brug.

Mangler og skader

Hvis der på værelset går noget i stykker, gør man inspektøren opmærksom på dette, hvorefter han kommer og ordner det eller sætter en håndværker på sagen. Dette gøres på inspektørens kontor på hverdage mellem 12 og 13 i centerbygningen. Inspektøren kan i dette tidsrum også kontaktes på telefon, se sidebjælken øverst på denne side. Alternativt smid en seddel med navn, værelsesnummer og evt. telefonnummer samt beskrivelse af problemet i inspektørens postkasse.

Nøgler

Den ved indflytningen udleverede nøgle passer til dit værelse, blokkens hoveddør og evt. kælderdør samt til centerbygningen og vaskeriet. Hvis du mister nøglen skal låsene udskiftes og det er meget dyrt. Så pas godt på den!

Hvis man har brug for ekstranøgler, kan disse rekvireres hos inspektøren. Man kan få op til 2 ekstranøgler. Hvis samtlige udleverede nøgler ikke afleveres ved udflytningen fratrækkes det depositummet.

Hvis man har låst sig ude, ser man på aktivlisten på sit køkken for mere information.

Husleje

Huslejen opkræves månedligt forud af kollegiets administrationsselskab Polyteknisk KollegieSelskab, PKS. Der er naturligvis mulighed for at registrere lejen til betaling via PBS.

Internet

Alle værelser er udstyret med netværksstik til kollegiets netværk. Der er også WiFi på hele kollegiet, det kræver blot at man tager kontakt til netværksudvalget og får oprettet en bruger. Vi anbefaler stærkt at man får oprettet en WiFi-bruger til K-net, så kan man også bruge WiFi på de andre kollegier som er medlem af K-net. Samtidigt kan man også bruge WiFi i haven, motionsrummet, vaskerummet, centerbygningen osv.

Internettet er dækket gennem din husleje. 
For yderligere information kontakt netværksudvalget. Kontaktoplysningerne fremgår på aktivlisten.

Information om kollegiet

Her på hjemmesiden kan kollegiets aktivliste findes. Aktivlisten indeholder kontaktoplysninger på beboerråddet, Cafe-udvalget, Netværksgruppen og andre ansvarshavende personer som kan kontaktes ved spørgsmål.

Kollegiet har også en Facebook-gruppe hvor der bliver givet oplysninger fra beboerrådet og der er debat og erfaringsudveksling mellem kollegiets beboere.

Adresse til Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/Paulb/

Kollegiet er en selvejende institution og hører derfor under lovgivningen for selvejende institutioner. Yderligere er kollegiet statsstøttet, dvs. din husleje er lavere end den bør være fordi kollegiet modtager penge fra staten. Den vigtigste lovgivningen som kollegiet hører under er “Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte”, som beskriver kollegiets beboerdemokrati samt dine rettigheder som kollegianer. Der afholdes 2 beboermøder hvert år jf. ovennævnte lovgivning. Til beboermøderne har du mulighed for at få meget mere information om kollegiet, du kan også melde dig ind i diverse udvalg og klubber.

Services

-Viskestykkeskift

I huslejen er der inkluderet skift af viskestykker, affaldsposer, støvsugerposer samt diverse belysningsartikler til brug i fælleslokalerne. Dette foregår hver 14. dag i blok 7´s kælder. Det er mandag i ulige uger kl. 17-18. Falder der en helligdag, foregår det dagen efter.

-Vaskeri

Ved siden af parkeringspladsen findes vaskemaskiner, centrifuger og tørretumblere. Prisen er ca. kr. 8,- for vask, alt efter program, og kr. 0,25,- per minut i tørretumbler. Betaling foretages over huslejen som en separat post. Færdige maskiner der ikke er tømt kan tømmes i vaskekurvene i vaskerummet. Der er sæbedoseringsanlæg med allergivenlig sæbe, det er ikke muligt at bruge egen sæbe.

-TV og radio

Kollegiets fællesantenne blev nedlagt i år 2020, det er derfor ikke muligt at modtage TV eller radiosignal gennem antennestikket på værelset. 

-Symaskine og projektor

Kollegiet råder over en symaskine og en projektor som man kan låne gratis. Sytråd skal man selv sørge for. Begge dele kan lånes ved at kontakte rådet på raadet@pbk.dk eller ved at kontakte en fra rådet personligt. Se aktivlisten.

-Værksted

Kollegiet har et værksted i centerbygningen som du har mulighed for at benytte. Du kan bruge din nøgle til at få adgang til værkstedet igennem centerbygningen. Værkstedet har en garageport, som kan åbnes indefra, så man kan få sin cykel ind i værkstedet.
Kollegiet har et stort udvalg af værktøj, som er låst inde i et skab i værkstedet. Nøglen til skabet kan skaffes ved at kontakte kollegiets værkstedsmand. Han kan findes på aktivlisten.

-Musikrum

Kollegiet har et musikrum som indeholder en række instrumenter og et mixerskab. Det bruges blandt andet af kollegiets band, som man også kan blive medlem af. Nøglen kan udleveres af musikrumsansvarlig som kan findes på aktivlisten. Nøglen til musikrummet koster 300 kroner i depositum og nøglen til mixerskabet koster derudover 100 kroner i depositum. Pengene refunderes, når nøglen afleveres tilbage.

Hvis du synger eller spiller et instrument anbefaler vi stærkt at du benytter musikrummet da det ellers kan chikanere dine naboer. 

-Studierum

I centerbygningen er der et studierum med borde og sofaer, så man kan studere eller lave gruppearbejde i et godt arbejdsmiljø. Studierummet befinder sig på venstre hånd når man kommer ind i centerbygningen. Døren låses i barens åbningstid, så hvis rummet ikke er blevet låst op, kan centerbygningsansvarlig kontaktes. Vedkommende kan findes på aktivlisten.

-Gæsteværelse

Kollegiet har et gæsteværelse, som beboere har mulighed for at leje i op til en uge af gangen. Det indeholder en dobbeltseng, en køjeseng samt dertilhørende badeværelse.
Per september 2014 koster det et startbeløb på 100 kroner samt 50 kroner per nat. Linned og håndklæder er inklusiv lejen.

-Motionsrum

I lokalet ved siden af vaskeriet findes motionsrummet, PBK Fitness, som er til fri afbenyttelse for beboerne. Beboernes egen nøgle giver adgang til motionsrummet. Hvis du har interesse i at medvirke til at gøre motionsrummet endnu bedre så bliv en del af facebookgruppen, https://www.facebook.com/groups/609541099730847, og eller kontakt fitnessansvarlige.

Baren

På førstesalen i centerbygningen er kollegiets bar, Pauls Ølstue, der er åben tirsdag og fredag hhv. fra kl. 21 og 22. Priserne er SU-venlige og bartenderne er frivillige kollegianere. Som bartender får man alkoholen til indkøbspris, en bar t-shirt samt en halvårlig tenderfest. Baren drives af barformanden samt Café-udvalget, der ligeledes er frivillige, se aktivlisten.
I forbindelse med baren er der en festsal samt et køkken, der kan lejes til privatfester for 400 kr. (per september 2014) samt et depositum på 1000 kr. (per september 2014), kontakt den centerbygningsansvarlige (se aktivlisten).

Hal

Kollegiet har en hal på den nærliggende Vangeboskole til rådighed, som pt. kan lånes torsdag 19-22 og søndag 16-22. Det er gratis for alle beboere at bruge hallen.
I øjeblikket forvaltes adgangen til hallen af kollegiets fodboldhold, de har derfor nøglen til hallen og bør kontaktes hvis denne ønskes lånt.

Parkering

Parkeringspladserne er forbeholdt personbiler. Trailer, anhængere, varevogne og fragtbiler må kun befinde sig på parkeringspladsen ved ind- og udflytning. Det er ikke tilladt at opbevare trailer, både, campingvogne eller lignende på kollegiet.

Motorcykler har en overdækket parkering bag ved centerbygningen. Ligeledes findes der overdækket parkering til cykler rundt omkring på kollegiet. Vær opmærksom på ikke at holde din cykel på en af stierne eller tæt ved en flise-trappe, da disse fungerer som brandveje.