For Nyindflyttere

Indflytning

Du er nu den forhåbentligt glade indehaver af et kollegieværelse på det bedste af PF’s kollegier, Paul Bergsøe Kollegiet.

Der er et par ting du, skal være opmærksom på, når du lige er flyttet ind. Først bør du undersøge, om der er fejl og mangler ved dit værelse. Det er nemlig dig, der, når du flytter, er ansvarlig for de skader eller mangler, der er ved dit værelse.
Hvis der er noget galt med dit værelse ved indflytningen, skal du huske at udfylde den udleverede mangelliste og aflevere den til inspektøren senest 14 dage efter indflytning.

Under indflytningen bør du desuden være opmærksom på visse af punkterne i husordenen. Bemærk, at der ikke må anbringes søm, skuer, tegnestifter eller lignende i vægge, loft eller dørkarme. Ligeledes må der ikke benyttes lim, tape osv. ved opsætning af billeder og plakater. Derimod må du benytte alt, hvad hjertet begærer, på de lister, der findes på væggene.

Hvis du har en cykel, skal du anbringe den i dertil indrettede cykelstativer, i et cykelskur eller i kælderen. Du må ikke henkaste din cykel, så den er til gene for almindelig færdsel på kollegiet.

Det anbefales at motorcykler stilles på parkeringspladsen ved blok 5 i nærheden af vaskeriet.

Folkeregisteradresse

Efter indflytningen skal du inden for de første fem dage melde indflytningen til folkeregistret i Rudersdahl Kommune. Kommunens Borgerservice er beliggende på Rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte. Telefon 46 11 13 50 .

Din folkeregisteradresse ser ud som følger:

Dit navn
Paul Bergsøe Kollegiet
Skodsborgvej 190, st/1*, -værelsesnummer
2850 Nærum

Dette kan også klares over nettet på borger.dk

*st, hvis du bor på et ulige køkken og 1, hvis du bor på et lige køkken.

Køkkenet

På køkkenet har hver kollegianer et skab til opbevaring af madvarer, samt plads i et af de to af kollegiet opstillede køleskabe. Desuden er der opstillet et køleskab til øl og sodavand. Du kan få de andre beboere på din gang til at vise dig hvilket skab, der er dit, og hvilken del af køleskabet, du kan råde over. Desuden har kollegiet opsat en kummefryser til hvert køkken i kælderen, som du naturligvis også kan bruge.

Kollegiet står for vedligeholdelse af ovn, microovn, køleskabe og lamper. Resten af køkkenets inventar er beboernes eget ansvar.

På køkkenet findes der som oftest mad-, øl- og vandklubber.
Det er ofte en god ide at være med i disse ordninger samt fester og andre sociale aktiviteter, der foregår på køkkenet, idet man således hurtigt optages i det fællesskab, der er på køkkenerne.

Kollegiet sørger for vask og støvsugning af køkken og gang, en gang om ugen. Alt andet rengøring er beboernes eget ansvar.

De fleste køkkener har også en rengøringsplan, hvor man skiftes til at have forskellige rengøringspligter. Dette er også med til at gøre køkkenet et rart sted at være, hvor man om aftenen kan sidde og hygge sig.

Mangler og skader

Hvis der på værelset går noget i stykker, gør man inspektøren opmærksom på dette, hvorefter han kommer og ordner det eller sætter en håndværker på sagen. Dette gøres på inspektørens kontor på hverdage mellem 12 og 13 i blok 4, værelse 701. Inspektøren kan i dette tidsrum også kontaktes på telefon: 4580 1734. Alternativt smid en seddel med navn, værelsesnummer og evt. telefonnummer samt beskrivelse af problemet i inspektørens postkasse.

Nøgler

Den ved indflytningen udleverede nøgle passer til dit værelse, blokkens hoveddør og evt. kælderdør samt til centerbygningen og vaskeriet. Hvis du mister nøglen skal låsene udskiftes og det er meget dyrt. Så pas godt på den!

Hvis man har brug for ekstranøgler, kan disse rekvireres hos inspektøren. Man kan få op til 2 ekstranøgler. Hvis samtlige udleverede nøgler ikke afleveres ved udflytningen fratrækkes det depositummet.

Hvis man har låst sig ude, ser man på aktivlisten på sit køkken for mere information

Husleje

Huslejen opkræves månedligt forud af kollegiets administrationsselskab Polyteknisk KollegieSelskab, PKS. Der er naturligvis mulighed for at registrere lejen til betaling via PBS.

Internet

Alle værelser er udstyret med netværksstik til kollegiets netværk, der via DTU har forbindelse til Internettet. Man skal forbinde med et LAN-kabel og der er forbindelse med det samme. Internettet er betalt over huslejen. Der arbejdes på at implementere trådløst netværk i alle blokke.
For yderligere information henvises til kollegiets hjemmeside www.pbk.dk og Facebook-gruppen https://www.facebook.com/groups/Paulb/ .

Information om kollegiet

Paul Bergsøe Kollegiet har en hjemmeside (www.pbk.dk), hvor du kan læse meget mere om, hvad der sker på kollegiet, og hvilke faciliteter kollegiet har.
Du kan blandt andet læse om beboerrådet, telefonsystemet, klubber, husordenen og meget andet.
I det hele taget vil vi opfordre dig til at benytte hjemmesiden, da informationer til beboerne kommunikeres ud via denne. Hvis informationen du søger ikke findes her bedes du henvende dig til rådet på raadet@pbk.dk.

På hjemmesiden kan kollegiets aktivliste findes. Aktivlisten indeholder navn, adresse og kontaktoplysninger på beboerråddet, Cafe-udvalget, Netværksgruppen og andre ansvarshavende personer som kan kontaktes ved spørgsmål.

Kollegiet har også en Facebook-gruppe hvor der bliver givet oplysninger fra beboerrådet og der er debat og erfaringsudveksling mellem kollegiets beboere.

Adresse til Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/Paulb/

Beboermøder afholdes 2 gange årligt (marts og oktober), hvor der berettes om kollegiet, fremlægges regnskab mv.

Services

-Viskestykkeskift

I huslejen er der inkluderet skift af viskestykker, affaldsposer, støvsugerposer samt diverse belysningsartikler til brug i fælleslokalerne. Dette foregår hver 14. dag i blok 7´s kælder. Det er mandag i ulige uger kl. 17-18. Falder der en helligdag, foregår det dagen efter.

-Vaskeri

Ved siden af parkeringspladsen findes vaskemaskiner, centrifuger og tørretumblere. Prisen er kr. 8,- for vask og kr. 1,- for 10 minutter i tørretumbler. Betaling foretages over huslejen som en separat post. Færdige maskiner der ikke er tømt kan tømmes i vaskekurvene i vaskerummet. Der er sæbedoseringsanlæg med allergivenlig sæbe, det er ikke muligt at bruge egen sæbe.

-TV og radio

Samtlige værelser på kollegiet er udstyret med antennestik til både TV og radio. Antennebidraget opkræves som en del af den månedlige husleje, uanset om man har TV og radio på sit værelse eller ej.
På kollegiet er der en fællesantenne så beboerne kan modtage DR’s kanaler og man kan købe Boxer hvis man ønsker yderligere kanaler.

-Symaskine og projekter

Kollegiet råder over en symaskine og en projektor som man kan låne gratis. Sytråd skal man selv sørge for. Begge dele kan lånes ved at kontakte rådet på raadet@pbk.dk eller ved at kontakte en fra rådet personligt. De kan findes på aktivlisten.

-Værksted

Kollegiet har et værksted i centerbygningen som du har mulighed for at benytte. Du kan bruge din nøgle til at få adgang til værkstedet igennem centerbygningen. Værkstedet har en garageport, som kan åbnes indefra, så man kan få sin cykel ind i værkstedet.
Kollegiet har et stort udvalg af værktøj, som er låst inde i et skab i værkstedet. Nøglen til skabet kan skaffes ved at kontakte kollegiets værkstedsmand. Han kan findes på aktivlisten.

-Musikrum

Kollegiet har et musikrum som indeholder en række instrumenter og et mixerskab. Det bruges blandt andet af kollegiets band, som man også kan blive medlem af. Nøglen kan udleveres af centerbygningsansvarlig som kan findes på aktivlisten. Nøglen til musikrummet koster 300 kroner i depositum og nøglen til mixerskabet koster derudover 100 kroner i depositum. Pengene refunderes, når nøglen afleveres tilbage.

-Studierum

I centerbygningen er der et studierum med borde og sofaer, så man kan studere eller lave gruppearbejde i et godt arbejdsmiljø. Studierummet befinder sig på venstre hånd når man kommer ind i centerbygningen. Døren låses i barens åbningstid, så hvis rummet ikke er blevet låst op, kan centerbygningsansvarlig kontaktes. Vedkommende kan findes på aktivlisten.

-Gæsteværelse

Kollegiet har et gæsteværelse, som beboere har mulighed for at leje i op til en uge af gangen. Det indeholder en dobbeltseng, en køjeseng samt dertilhørende badeværelse.
Per september 2014 koster det et startbeløb på 100 kroner samt 50 kroner per nat. Linned og håndklæder er inklusiv lejen.

-Motionsrum

I lokalet ved siden af vaskeriet findes et motionsrum som er til fri afbenyttelse for beboerne. Beboernes egen nøgle giver adgang til motionsrummet.

Baren

På førstesalen i centerbygningen er kollegiets bar, Pauls Ølstue, der er åben tirsdag og fredag hhv. fra kl. 21 og 22. Priserne er SU-venlige og bartenderne er frivillige kollegianere. Som bartender får man alkoholen til indkøbspris, en bar t-shirt samt en halvårlig tenderfest. Baren drives af barformanden samt Café-udvalget, der ligeledes er frivillige, se aktivlisten.
I forbindelse med baren er der en festsal samt et køkken, der kan lejes til privatfester for 400 kr. (per september 2014) samt et depositum på 1000 kr. (per september 2014), kontakt den centerbygningsansvarlige (se aktivlisten).

Hal

Kollegiet har en hal på den nærliggende Vangeboskole til rådighed, som pt. kan lånes torsdag 19-22 og søndag 16-22. Det er gratis for alle beboere at bruge hallen og en tid kan arrangeres ved at kontakte den halansvarlige.
Kontaktoplysninger, kalender og mulighed for at reservere hallen kan findes ved at gå ind på www.hal.paulsolstue.dk. Her kan man få oprettet et login, således at man kan reservere tider til at bruge hallen, ved at sende en mail til den adresse, der står.