Fremleje

Typiske årsager for fremleje:
Beboere vælger typisk at fremleje deres værelse hvis de skal på udveksling eller i praktikophold. Der er dog ikke nogle krav til årsager for fremleje. Dvs. at du f.eks. også kan fremleje dit værelse henover en sommer hvor du ikke er på kollegiet.

Det typiske forløb:
Der er flere forskellige måder hvorpå du som fremlejer kan komme i kontakt med lejer. Den ene mulighed er at udleje til en bekendt, det er her påkrævet at den du udlejer til selv er studerende samt at PKS modtager kontrakten mellem lejer og udlejer. Den anden mulighed er at kontakte IAESTE omkring fremleje. Eventuelle spørgsmål kan rettes mod repræsentanten for fremleje i beboerrådet på (fremleje@pbk.dk).
Hvis udlejning sker igennem IAESTE, vil de sørge for kontrakt og deres anvisninger følges. Her bedes kollegianeren om at fortsætte med betalingsservice – IAESTE vil så betale huslejen til kollegianerens konto forud og opkræve huslejen fra fremlejetageren.
Du har mulighed for at udleje værelset møbleret eller umøbleret, hvilket afgøres af dig.
Du har mulighed for at fremleje i maksimalt 6 måneder. Hvis en længere periode ønskes er det nødvendigt med dispensation. Lejer skal være studerende. Hvis lejer er i et praktikophold som er en del af en uddannelse, så kategoriseres lejeren som studerende. Dette gælder også for lejere som kommer fra udlandet for at udføre et praktikophold i Danmark.
Bemærk: I forbindelse med fremleje er det meget vigtigt at  PKS modtager en godkendt fremlejekontrakt. Hvis PKS ikke har modtaget en godkendt fremlejekontrakt, er dette et brud på lejeloven. Lejemålet kan i denne forbindelse blive opsagt. 

Spørgsmål og svar:
Hvad må jeg tage i husleje?
Du må kun tage det beløb i husleje som du selv betaler. Dog kan der lægges et mindre beløb til for at dække brugen af vaskeriet. Typisk vaskeforbrug er omkring 150 kr. pr. måned.
Beløbet som tillægges må ikke overstige 10% af den husleje du selv betaler (ekskl. vask). Denne grænse er sat af PKS’ juridiske rådgivere.

Hvad er et passende depositum?
Én til to måneders husleje er normalt passende. Dette afhænger dog meget af værdien af møblementet.

Hvordan med overdragelse af nøgler?
Hvis I ikke selv kan arrangere det, kan Beboerrådet hjælpe. Hvis du har nogle gode venner på køkkenet, kan du f.eks. aftale at de hjælper med nøgleoverdragelse.

Kan jeg fremleje mit værelse på AirBnB i ferierne når jeg alligevel ikke er på kollegiet?
Nej. Selv hvis du vil fremleje dit værelse i en meget kort periode skal du havde en underskrevet fremlejekontrakt, samt garantere at fremlejetager er studerende, ellers risikerer du at blive opsagt. AirBnB lever ikke op til disse krav.

Gode råd:
Sørg for ikke at aflyse PBS betaling, eller få det deaktiveret. Lad lejer betale månedlige betaling til udlejer. Måtte lejer glemme at betale til PKS kan dette medføre rykkergebyrer eller ophævelse af udlejer.
Sørg for at hente nøgle 2 på inspektørkontoret hvis denne ikke allerede haves. Den ene nøgle kan bruges til lejer mens udlejer kan beholde ekstranøglen, således at lejer blot kan lade nøglen ligge på værelset, eller i postkassen. Dette sikrer desuden at lejer ikke henter nøglen mens udlejer er væk, og ikke afleverer denne. Skulle dette ske, vil udlejer stå med udgiften for forsvunden nøgle.

Bemærk fremlejetager skal være studerende.

En mulig lejekontrakt som kan downloades i PDF-format findes her:
Fremlejekontrakt