Kalender

Kollegiet har en offentlig Google kalender, hvor datoerne for arrangementer på kollegiet, såsom Sankt Hans festen, Barens fødselsdag og dets lige skrives ind.

<iframe src=”https://calendar.google.com/calendar/embed?src=1jp135e5hi27g54n6f708j893o%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Copenhagen” style=”border: 0″ width=”800″ height=”600″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

 

Hvis du altid vil være opdateret om hvad der foregår på kollegiet, kan du tilføje kalenderen til din egen Google kalender.