Bloktilskud

Hvad er er bloktilskuddet til for?
Der kan ansøges om bloktilskud, hvis man går og har en god idé til noget som kan komme blokken til gavn.
Ansøgningen om tilskud sendes til beboerrådet med underskrifter fra beboere i blokken. Det er vigtigt at pointere at man ikke kan ansøge om pengene til det enkelte køkken.
Det er beboerrådet som suverænt vurderer ansøgninger og godkendelse af disse.

Bloktilskuddet er på samlet 10.000 kr. og er delt op i to puljer, hvor hver pulje kan søges en gange årligt. Derfor haves følgende ansøgningsfrister:
– 1. april
– 1. oktober

Det har tidligere været sådan at der kunne ansøges om op til 2000 kr. årligt.
Det er nu muligt at ansøge om mere end 2000 kr. til større projekter, som kommer flere beboere til gavn fremover. Et eksempel på dette er maling af kælderen.